dijous, 5 de novembre de 2009

PÀGINES WEB RECOMANADES

Les tutores de 2n de primària us recomanem les següents pàgines web, per si voleu repassar des de casa els continguts que anem treballant a classe:

 1r TRIMESTRE
Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural:
http://www.hsph.harvard.edu/gallery/espanol/gallery11.htmml
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm
http://www.lacenet.org/sentits/
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm
http://www.graphicgarden.com/files16/eng/pattern1.php

Àrea de matemàtiques:
http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/
http://www.clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1346
http://www.clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1283
http://www.comucicaciodigital.com/rellotge_catala/#
http://www.eurion.net/matemagic
http://www.clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1294

Àrea de llengua catalana i literatura:
http://www.diba.es/chilias/infoton/prova01b.asp
http://www.edu365.cat/nobadis/
http://www.espaiescoles.farmaceuticonline.com/inici
http://www.clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca

Àrea de llengua castellana i literatura:
http://www.clic.xtec.cat
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/